Akupunktur.se
Midwifery

Barnmorskeriet

Marietta är barnmorska och erbjuder stöd vid förlossning (doula) samt hemförlossningar. Doula barnmorska kostar mellan 20.000-25.000 kr. Då ingår jour och beredskap från graviditetsvecka 36 fram till och med förlossningen. Doulasamtal samt hembesök ingår om ni väljer mig som doula.

Priser

Förstföderska

25 000 kr

Omföderska

20 000 kr

Doulasamtal

1500 kr

Hembesök

1500 kr

Reseersättning

700 kr

Hemfödsel, förstföderska

30 000 kr

Hemfödsel, omföderska

25 000 kr