Akupunktur.se
Hemhöger iconBehandlingarhöger icon

Övriga besvär

Övriga besvär

Övriga besvär

Hjärt- och kärlsjukdomar

Flera samstämmiga resultat och patientprövningar visar att akupunktur har effekt på flera sätt och liknar effekten av muskelarbete/motion. Blodtrycket sjunker. Effekten kommer efter flera behandlingar och blir bestående. Sänkningen är relaterad till hämning av sympatikusaktiviteten. Detta har påvisats efter akupunktur hos patienter med högt blodtryck.

Kärlkramp

Det finns ett antal studier i Skandinavien som visar att både klassisk akupunktur och TENS har effekt. Kärlkramp (angina pectoris) minskar, hjärtats arbetskapacitet ökar EKG normaliseras. Det sker genom att akupunktur hämmar sympatiska nervsystemet och förbättrar blodförsörjningen till hjärtat.

Claudicatio

Kärlkramp i benen (cladicatio intermittens) minskade hos patienter som fick akupunktur. Effekten kan förklaras genom att microcirkulationen i det drabbade benen ökade. Akupunktur dilatterar de minsta blodkärlen och blodförsörjningen förbättrades smärtan minskade.

Sårläkning

Svårläkta och smärtsamma sår på underben är ett svårt och smärtsamt problem för många patienter med försämrad blodcirkulation i detta område. Akupunktur och TENS ökar blodcirkulationen och läkningen går snabbare. Effekten kvarstår efter avslutad behandling.

Astma

Akupunktur har gynsam påverkan på astmasymtom. Andningen underlättas på liknande sätt som genom bronkovidgande astmasprayer.

Immunförsvaret

Behandling av olika infektionssjukdomar med akupunktur har visat att det sker en ökning av natural-killer-cell-aktivitet. Immunförsvaret förstärks ju av regelbunden motion och akupunkturbehandling likställs med ”muskelarbetemotion”.

Viscerala Organ

Magsår, diarré, och förstoppning är vanliga medicinska problem som kan behandlas med akupunktur. Det är känt att vid stimulering av vissa afferenta nervtrådar kan man påverka urinblåsa och tarm. Flera studier visar att elektrisk stimulering av nervtrådar på sammma nivå som urinblåsan motverkar inkontinens och också bristande förmåga för att tömma blåsan fullständigt.

Tinnitus

Öronsus,ringande öron är ett svårt problem för många och skapar ett lidande för den som drabbats. Orsakerna till öronsus är flera men mekanismerna är okända. Akupunktur har visat sig ha effekt och kan rekommenderas då många patienter upplever en lindring av sina besvär.

Illamående

Att må illa är psykiskt påfrestande. Det finns en speciell punkt för illamående på underarmen. Studier visar att akupunktur har bättre effekt än antiemetika och är utan biverkningar.

Hjärnskador

Vid neurologiska kliniken i Lund har man genomfört en studie för att vetenskapligt värdera om akupunktur kan påskynda eller förbättra rehabiliteringen efter stroke, slaganfall. Akupunkturbehandlingen påbörjades tio dagar efter insjuknandet och patienterna fick två behandlingar i veckan under tio veckor. Patienterna i akupunkturgruppen tillfrisknade betydligt fortare än i kontrollgruppen och vårdtiden förkortades för akupunkturpatienterna. Alla testresutaten talade för akupunkturpatienternas fördel.

Narkotikaabstinens

Första försök att använda akupunktur för att hjälpa narkomaner genomfördes 1973 i Hongkong. De behandlades med akupunktur i ytterörat. Abstinensbesvären såsom värk, kramper, fobier och irritabilitet minskade. Patienterna blev mindre slöa och mer intresserade av omgivningen. Denna behandlingsform har numera spridit sig till hela världen och andvänds inom vården av narkotikamisbrukare.

Alkoholabstinens

Även för alkoholmissbrukare finns numera möjligheten att med hjälp av akupunktur minska abstinensen och han/hon får då kraft att genomföra annan terapi.

Tidsbokning

Vill du boka en tid?

Boka online eller ring oss på 070 - 490 79 39