Akupunktur.se

Smärta

Smärta

Akupunktur som smärtlindrare

Det finns tre typer av smärta

1. Nociceptiv smärta- hudsmärta i ett intakt nervsystem. Behandlas med akupunktur, man minskar den inflamatoriska processen och ger smärtlindring genom CGRP frisättning,aktivering av spinala och centrala smärthämningsmekanismer. ACTH aktivering och får ökad cortisolfrisättning. Det kroppsegna kortisonet ökar.

2. Ischemi (beror på vasoneuroaktiva substanser som bradykinin och serotonin ansamling i nocireceptorer i muskler) ger syrebrist i en muskel som leder till en sekundär energibrist. Det ansamlas mjölksyra och koldioxid. Monotont arbete länge, som tex kassörska orsakar ischemisk smärta. Behandlas med akupunktur. Akupunktur ökar genomblödningen i en ischemisk muskel. Krampen släpper och smärtan minskar.

3. Degenerativ ( brosket blir tunnare och ojämnare med åldern. Vid degenerativa ”inflamationer”får man inga symtom som är typiska för den klassiska inflamatoriska processen: svullnad, rodnad eller ökad genomblödning. Man hittar inga inflamatoriska celler. Behandling med akupunktur ger bättre genomblödning. Man aktiverar de smärthämmande banorna genom att använda segmentella och extra segmentella nålar. Bäst effekt får man med el-akupunktur, 2/80 HZ, då frigörs både beta-endorfin (2HZ) och dynorfin (80HZ). Ofta används 2/80 Hz H.A.N. stimulering, som ger en behaglig, böljande nålstimulering i det muskelområde som behandlas med el.

Vår nuvarande kunskap om smärtsystemet är från mitten på 1960 talet. Då började man analysera de inåtledande smärtsystemets funktion och också de kontrollsystem som styr vår smärtuppfattning. Melzack och Walls kom med en beskrivning av ”gate control” eller ”smärtgrind” i ryggmärgen. Smärtforskningen tog fart. Ett annat stort steg var upptäckten av receptorer för endogena kroppsegna opioider samt förekomsten av av kroppsegna ämnen med morfinliknande effekt.

Tidsbokning

Vill du boka en tid?

Boka online eller ring oss på 070 - 490 79 39